Osadenie

Z vlastných skúseností vieme, že zákazníci preferujú osadenie okeníc na okenicové rámy, ktoré sú systémovým riešením. Je to najpevnejšie a zároveň najlacnejšie osadenie - pri plastových okeniciach je to "malý rám" a pri hliníkových okeniciach je to "rám tvaru Z". Všetky ostatné typy osadenia (rám okna, pred-okenný rám alebo priamo na fasádu) odporúčame použiť iba vtedy, keď nie je možné konštrukčne použiť okenicové rámy.

 

Možnosti osadenia okeníc

 
1. Osadenie na okenicový rám (systémový prvok)
Plastové okenice - kovanie Maco Rustico
(ak je stavba zateplená, hrúbka zateplenia maximálne 15 cm) 
- 2 typy okenicových rámov: malý a veľký s 1 alebo 2 oceľovými výstuhami
 
                                                    Malý rám              
  
      
                                                   Veľký rám
 
 
Hliníkové okenice - kovanie Cortizo Stac
(ak je stavba zateplená, hrúbka zateplenia maximálne 20 cm)  
- 2 typy okenicových rámov: v tvare Z a v tvare L pre skladacie krídla
 
                                                    Rám v tvare Z
 
                                               Rám v tvare L
 
 
2. Osadenie na rám okna
Plastové aj hliníkové okenice - kovanie Maco Rustico
(hĺbka vonkajšej špalety do 15 cm, na hrúbke zateplenia nezáleží)                      
         
 
 
3. Osadenie na prídavný rám rámu okna - pred-okenný rám
Plastové aj hliníkové okenice - kovanie Maco Rustico
(hĺbka vonkajšej špalety do 20 cm, na hrúbke zateplenia nezáleží) 
 
         
 
 
 4. Osadenie priamo na fasádu, bez rámu
 Plastové aj hliníkové okenice - kovanie Maco Rustico
 (ak je stavba zateplená, hrúbka zateplenia maximálne 5 cm) 

 

5. Posuvný systém (v ponuke je len jednokoľajnicový)
Hliníkové okenice - kovanie Cortizo Stac
 - 2 typy posuvu, v závislosti od presahu vonkajšieho parapetu:
   - úzky - žiadny presah, parapet zarovno so stenou
   - široký - presah parapetu maximálne 35 mm
   
         úzky                         široký
 

© 2011 OKENICE - MJ Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode